[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 14.11. 2007
Nemocnice: Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod nemocnice Přerov
Oddělení: Dětské oddělení - novorozenecký úsek
Adresa: Dvořákova 75, 751 52  Přerov
Počet lůžek pro děti: 14
Počet lůžek pro maminky: 14
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Dvojlůžko - letiště, TV, lednice, rychlovarná konvice, sociální zařízení. Informace – webové stránky nemocnice. Platba: 400,- Kč/den
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, na nadstandardním pokoji.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano. Nutnost zvýšené péče.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Setrvat.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Nadále hospitalizace, hrazeno z pojištění.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Při ranních vizitách lékařem novorozeneckého úseku a vždy pokud to vyžaduje zdravotní stav dítěte a jeho změna.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Přítomnost již u porodu, v brzkém poporodním období po nutném ošetření.  Návštěvy v návštěvních hodinách: Po - Pá: 14:30 - 17:00 hod. So - Ne: 9:00 - 11:00, 15:00 - 17:00.  Návštěvy na pokojích nebo návštěvní místnosti.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano kolostrum, nejdříve za 2 hod. dle zdravotního stavu dítěte.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Přikládání dítěte k prsu i při zvýšené péči a dále odstříkávání mateřského mléka pomocí elektrických odsávaček.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle vlastních potřeb a rytmu.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně - s omezením saviček.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Eva Hradilová – staniční sestra novorozeneckého úseku
Telefon: 581 271 190

[mapa krajů] [seznam nemocnic]