[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 15.11. 2007
Nemocnice: Šumperská nemocnice, a.s.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk
Počet lůžek pro děti: 23
Počet lůžek pro maminky: 23
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ano.
Kde a za jakých podmínek? Gynekologické, dětské oddělení.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano, 2 nadstandardní pokoje.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? TV, lednice, varná konvice, kávový servis, lůžko+postýlka, 2 ks křesel, stůl, sociální zařízení, poplatek 200,-Kč. Informace – webové stránky nemocnice a na porodnické a gynekologické ambulanci.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Setrvávají, popř. převoz do KÚ dle stavu dítěte.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Standardní služby.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékařem – kdykoliv.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Přítomnost již u porodu, návštěvy denně 9-18 hod., návštěvy se odehrávají na pokojích či jídelně.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Individuálně.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Funguje laktační poradkyně, průběžně edukuje maminky o udržení laktace. Od ledna 2007 je v provozu denně laktační poradna od 9:00 - 14:00 hod.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle potřeb dítěte.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Sondou, stříkačkou, kádinkou.
Prostor pro poznámky: Plně využita bezplatná horká linka kojení, od roku 2004 – titul Baby Friendly Hospital.
Dotazník vyplnil(a): Marcela Straková – vrchní sestra.
Telefon: 583 332 202

[mapa krajů] [seznam nemocnic]