[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 20.11. 2007
Nemocnice: Středomoravská nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Prostějov
Oddělení: Dětské oddělení Nemocnice Prostějov, novorozenecký úsek
Adresa: Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
Počet lůžek pro děti: 12 pro fyziolog. novorozence, 3 pro intermediární péči
Počet lůžek pro maminky: 18
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano, 3 nadstandardní pokoje.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Pokoje vybavené TV a ledničkou, samostatné soc. zařízení. Informace na Intranetu Nemocnice Prostějov, dále od lékařů v terénu, na přednáškách pro těhotné, nabízí se při přijetí, 500,- Kč za lůžkoden.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ne.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Doporučujeme, aby setrvaly.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Jsou hospitalizované na porodnici, neplatí nic.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékařem – 2x denně při vizitách, pokud má zájem, tak průběžně kdykoliv.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Kdykoliv při návštěvách, návštěvy jsou přímo na pokoji. Oficiálně jsou od 14:00 do 17:00, ale je možné prakticky kdykoliv do 20:00 hodin, na nadstandardu doporučujeme návštěvy do 21:00 hodin.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano, ihned po porodu, děti narozené s.c. do 2 hodin, nezralé děti podle zdravotního stavu.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Věnujeme pozornost péči o prsy, maminka pravidelně odstříkává (kvalitní odsávačky firmy Medela mechanické i elektrické), podle zdravotního stavu dítěte co nejčastěji přikládáme k prsu.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle jeho vlastního rytmu a potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Výhradně alternativně – stříkačkou po prstu.
Prostor pro poznámky: Od prosince roku 2005 má naše porodnice a novorozenecké oddělení titul Baby Friendly Hospital
Dotazník vyplnil(a): Jitka Voříšková – vrchní sestra dětského oddělení
Telefon: 582 315 403

[mapa krajů] [seznam nemocnic]