[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 14.11. 2007
Nemocnice: Šumperská nemocnice, a.s.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Nerudova 640/41, 787 52  Šumperk
Telefon: 583 332 202
Mobilní telefon: 724 161 051
E-mail: marcela.strakova@nemspk.cz
WWW:www.nemspk.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 28 standardních lůžek + JIP 4 lůžka pro kojence a větší děti.
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 8-10.
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Denně 9-18, rodiče neomezeně.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na herně a pokojích dětí.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano, telefonní automat, mobilní telefony.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Pracuje zde školní pedagog.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano, lékař - léčba. SZP – ošetřovatelský proces na 12 hod.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Neomezeně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Neomezeně.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Pomocí signalizačního zařízení.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem – standardní služby. 2 nadstandardní pokoje.
Kolik za co platí? Nadstandardní pokoj – poplatek 200,- Kč.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Být na pokoji s dítětem a využívat jídelnu Šumperské nemocnice.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Marcela Straková – vrchní sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny:

[mapa krajů] [seznam nemocnic]