[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 24.1.2008
Nemocnice: Středomoravská nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Šternberk
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Jivavská 20, 785 01  Šternberk
Telefon: 587 800 374
Mobilní telefon: 0
E-mail: evakol@nemstbk.cz
WWW:www.nemstbk.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 25
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 10
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Individuálně dle stavu pacientů a domluvy, 14:30 - 17:00 denně.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Dle domluvy.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? V jídelně nebo na pokoji.
Mohou na pokoj dítěte? Pokud dovoluje stav dítěte a pokud není infekční omezení, tak ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ano.
Pokud ano, jaké? Do 10 let. A nemocné.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Mobilem.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? TV, knihovna, hračky, sestra ve svém volném čase.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Lékař.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Nepřetržitě.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Individuálně.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Zvoneček.
Kde je přijatý rodič ubytován? S dítětem na pokoji.
Kolik za co platí? Regulační poplatek. Za nadstandardní pokoj 200,- nebo 300,- Kč/den dle vybavení.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Jen stravu v jídelně.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? 0.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Eva Kolářová – vrchní sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]