[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 14.11.2007
Nemocnice: Středomoravská nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Přerov
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Dvořákova 75, 750 02  Přerov
Telefon: 581 271 464
Mobilní telefon: 0
E-mail: jana.fialova@nempr.cz
WWW:www.nempr.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 28
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 10
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Po - Pá: 14:30 - 17:00  So - Ne: 9:00 - 11:00, 15:00 - 17:00
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokojích dětí a v herně.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Učitelé speciální školy, počítače, hračky, společenské hry.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Lékař a sestra.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Celý den.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Dle přání rodiče.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Dorozumívací zařízení.
Kde je přijatý rodič ubytován? S dítětem na pokoji.
Kolik za co platí? Nad 6 let a dítě na JIP: 230,- Kč/den TV: 25,- Kč/den Strava: doprovod nad 6 let a JIP: 136,- Kč/den.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Pokud nejsou přijati na oddělení, nemají nárok na lůžko a stravu. T.č. v jednání možnost ubytování matek mimo oddělení (dům sester).
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Jana Fialová – staniční sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]