[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 20.11.2007
Nemocnice: Středomoravská nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Prostějov
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Mathonova 291/1, 796 04  Prostějov
Telefon: 582 315 403
Mobilní telefon: 0
E-mail: Jitka.Voriskova@nempv.cz
WWW:www.nempv.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-18 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 43
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? Oficiálně 10, ale prakticky až 15.
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne, po domluvě umožníme kdykoliv.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Máme stanoveno denně od 15 do 17 hodin, ale umožňujeme prakticky kdykoliv do 18:00 hodin, na nadstandardním pokoji do 20:00 hodin.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? V herně (návštěvní místnosti) či na pokoji.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Mobilní telefon mají děti bez omezení, ze služebního telefonu umožňujeme telefonovat spíše výjimečně, ale děti to ani nevyžadují.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano, ale většina dětí má mobily. Pokud rodiče telefonují na služební telefon, upozorníme na stručnost.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Máme na oddělení herní specialistku (dětská sestra), jinak dělají program sestry.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano. Sestra při přijetí, v průběhu hospitalizace to provádí většinou herní spec., případně službu mající sestra.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý 24 hodin (je s ním na pokoji).
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřijatý dle přání (možno od rána do večera).
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano, přijatí rodiče běžně, nepřijatí také, pokud jsou přítomni v době vizity.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano, pokud je dítě hospitalizováno na standardním oddělení. Na JIP dle zdravotního stavu dítěte – určuje lékař.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Pomocí signalizace.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? Neplatí nic, pouze na nadstandardně vybaveném pokoji se platí 300,-Kč za lůžkoden.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Ubytování v areálu nemocnice, stravování v nemocničním bufetu.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Jitka Voříšková – vrchní sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]