[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 24.1.2008
Nemocnice: Jesenická nemocnice, s.r.o.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Lipovská 103, 790 01  Jeseník
Telefon: 584 458 320
Mobilní telefon: 0
E-mail: e.ilikova@jesnem.cz
WWW:www.jesnem.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-18 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 18
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 8
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Neomezeně.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji, herna, společenská místnost.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Za úhradu.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? MŠ, ZŠ, společenská místnost, počítač.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Herní terapeut.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý 24 hodin.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřijatý od rána do večera - záleží na rodiči.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? "Chůvička".
Kde je přijatý rodič ubytován? S dítětem. Jinak individuálně mimo nemocnici.
Kolik za co platí? 210,- Kč/den - nadstandard. Normální pokoj 150,- Kč/den. S dítětem na pokoj 105,- Kč/den.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Ubytování ne, stravování je možné zajistit 45,- Kč/ oběd.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Blanka Syrovcová – vrchní sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]