[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 17.11.2007
Nemocnice: Nemocnice Hranice a.s.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Zborovská 1245, 753 22  Hranice
Telefon: 581 679 123 
Mobilní telefon: 0
E-mail: nemocnice@nemocnice-hranice.cz
WWW:www.nemocnice-hranice.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 30
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 7, ale pokud je místo, přijímáme rodiče i na pokoje dětí.
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 0
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? 0
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokojích a v čekárně.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano. Z veřejného automatu v hlavní budově nebo z vlastních mobilních telefonů.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Při oddělení je speciální základní škola a školka. Na každém pokoji má dítě TV, video nebo DVD.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano, lékař i sestra.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý 24 hodin denně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřijatý po ohlášení taktéž neomezeně.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Zvonkem (centrální signalizace).
Kde je přijatý rodič ubytován? Je ubytován přímo na oddělení, na pokojích pro rodiče.
Kolik za co platí? Pobyt je zdarma při doprovodu dítěte do 6 let, nad 6 let dítěte hradí poplatek 210,- Kč, strava 130,- Kč/den.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Mají možnost posezení a stravu si mohou zaplatit.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano, k dispozici mají lednici, varnou konvici, mikrovlnou troubu.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Jana Pivovarčíková – vrchní sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]