[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 15.11. 2007
Nemocnice: Městská nemocnice Turnov
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: 28. října 1000, 511 16  Turnov
Počet lůžek pro děti: 8
Počet lůžek pro maminky: 12
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Jde o standardní službu.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ano.
Kde a za jakých podmínek? Na dětském oddělení.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Vybavení standardní, matka je s dítětem sama na pokoji, informace o nich při předporodní návštěvě porodnice, 200 Kč/denně.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ne.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Matky setrvají.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Neplatí.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékař + sestra denně.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Ihned a dále denně, v jídelním koutě, při nadstandardní péči na pokoji, omezení mimo noční hodiny není.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Od matky ihned, jinak dle stavu dítěte.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Pokud stav dítěte dovoluje přikládáme ke kojení, jinak matka odsává mateřské mléko, které je skladováno.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle vlastního rytmu a potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ne.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně – stříkačkou.
Prostor pro poznámky: Alternativnímu dokrmu učíme i maminky po dobu hospitalizace na novoroz. odd. Naší nemocnici byl v roce 2005 uděleb statut Baby Friendly Hospital.
Dotazník vyplnil(a): Jitka Černá – vrchní sestra oddělení
Telefon: 481 446 620

[mapa krajů] [seznam nemocnic]