[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Krajská nemocnice Liberec
Oddělení: Dětské oddělení - neonatologie
Adresa: Husova 10, 460 63  Liberec 1
Počet lůžek pro děti: 18 (novorozenci) + 10 (JIP)
Počet lůžek pro maminky: 24 (lůžka slouží i pro maminky, které leží v nemocnici z důvodu rizikového těhotenství, proto jiný počet)
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Na novorozencích ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Na novorozencích všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ve výjimečných případech ano.
Kde a za jakých podmínek? Na oddělení gynekologie.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Jedná se o 3 jednolůžkové pokoje (sociální zařízení, televize, lednice, rozkládací pohovka pro otce, nábytek nevypadá jako nemocniční, zázemí pro mimčo), platí se 500 Kč + event. platba za otce (ubytování, strava).
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano. Ubytování rodinného příslušníka 250,- Kč, stravování 178,- Kč.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Na novorozencích ano, na JIP také, pokud je přijata. Pokud ne, dochází na návštěvy.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Doporučujeme, aby odjely domů a docházely na návštěvy. Jakmile bude miminko připraveno ke kojení z prsu nebo k péči mimo inkubátor, maminka je přijata, aby se o své dítě mohla starat.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Vždy musí existovat dohoda a příjem, maminka je přijata jako doprovod, neplatí nic.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Denně ošetřujícím lékařem (telefonicky, osobně). Sestra informuje maminku o ošetřovatelské péči a o potřebách dítěte.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Otcové mohou být přítomni porodu a setrvat na porodním sále i čtvrtou dobu porodní, mohou být přítomni prvnímu ošetření dítěte a odnést miminko matce. Na nadstandardní pokoje mají návštěvy přístup denně od 10:00 do 20:00 hod. Ostatní návštěvy probíhají v návštěvní hale (chodbě) oddělení šestinedělí v době od 15:00 do 17:00 hod. Na pokoje klientek přístup nemají. Naše doporučení se týkají návštěv dětí do 6 let věku (z důvodu zvýšeného výskytu infekčních onemocnění v tomto věku) a počtu osob, které přicházejí za maminkou a kapacitně se do návštěvní haly nevejdou.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano, dle zdravotního stavu. Jinak asi za 10 hodin po porodu.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Stimulace prsou, pravidelné odsávání, edukace.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle zdravotního stavu, jinak se snažíme upřednostnit vlastní potřeby dítěte.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Nazogastrickou sondou, savičkou nebo stříkačkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Zuzánková Miroslava - staniční sestra JIP (neonatologie)
Telefon: 485 312 621

[mapa krajů] [seznam nemocnic]