[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 14.11. 2007
Nemocnice: Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Metyšova 465, 514 01  Jilemnice
Počet lůžek pro děti: 12 lůžek
Počet lůžek pro maminky: 12 lůžek
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Ne – nic neplatí.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano, 3 pokoje.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Cena 400 Kč/noc, jsou vybaveny TV, rádiem, ledničkou, výběr ze 3 jídel, vlastní soc. zařízení. Maminky se o nich mohou dozvědět v těhotenské poradně, při kontrolách na porodnici, z internetu a samořejmě při příchodu na porodnici.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano. 750,- Kč.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Má - ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Aby setrvaly.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Neplatí nic – jde o standardní péči na šestinedělí.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Dětským lékařem.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Při přítomnosti otce u porodu – ihned. Potom – v návštěvní místnosti kdykoliv.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Děti jsou přikládány ihned po porodu a dále dle jejich požadavků.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Matky si odstříkávají.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Obojí varianty jsou možné, podle potřeb a stavu dítěte.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ne.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně - stříkačkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Miroslava Pohořalá – staniční sestra
Telefon: 481 551 283

[mapa krajů] [seznam nemocnic]