[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 13.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Nemocniční 15, 466 01  Jablonec nad Nisou
Počet lůžek pro děti: 13
Počet lůžek pro maminky: 13
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne, maminky jsou současně naše pacientky.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Jednolůžkový pokoj 350,- Kč / noc. Informace na webu nemocnice, informační letáky.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, na nadstand. pokoji je možnost ubytování jiného rodinného příslušníka, 700,- Kč/den.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano, pokud nemůže mít maminka dítě u sebe vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nepřetržitě, střední zdravotnický personál jí dítě nosí ke krmení a dle jejích požadavků.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Doporučujeme, aby setrvaly.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Jsou pacientky.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? MUDr.- každý den při vizitě nebo aktuálně dle potřeby při změně zdrav. stavu dítěte, střední zdravotnický personál průběžně po celý den.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Návštěvy na pokoji: Po-Pá 15:30 - 17:00, So-Ne: 14:00 – 16:00. Kdykoli během dne ve vestibulu, maminka může přivést i postýlku s miminkem.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
0
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Dle zdrav. stavu dítěte - přikládání k prsu, odstříkávání MM, alternativní způsoby kojení.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle vlastního rytmu.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně – stříkačkou, přes prst, kádinkou, lžičkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Jana Jírů – vrchní sestra dětského a novorozeneckého oddělení
Telefon: 483 345 638

[mapa krajů] [seznam nemocnic]