[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 19.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Oddělení: Novorozenecké oddělení a intermediární péče
Adresa: Purkyňova 1849, 470 77  Česká Lípa
Počet lůžek pro děti: Novorozenci JIP – 4 lůžka Novorozenci – rooming in – 16 lůžek
Počet lůžek pro maminky: Novorozenci JIP = 3 lůžka Novorozenci = šestinedělí odd. = rooming in = 17 lůžek
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem fyziolog. novorozencům.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Ne.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Na oddělení šestinedělí nebo na dětském oddělení.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ne = novoroz. oddělení Ano = šestinedělí
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? To spadá do kompetence gyn. – por. oddělení.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ne.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Matky jsou vždy s dítětem.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Neplatí = jsou na mateřském pokoji, které jsou na novoroz. oddělení.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékařem – vždy dle požadavku matky a denně, a při náhlé změně zdravot. stavu dítěte.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Vždy, dle přání. Na pokoji.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Snažíme se začít se změnami co nejdříve i u nedonošených dětí.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Laktační poradna + horká linka nonstop + laktační poradkyně (sestry z novorozenců)
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle potřeby.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano, máme banku mateř. mléka.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Dle zdravotního stavu dítěte – alternativně.
Prostor pro poznámky: Alternativnímu dokrmu učíme i maminky po dobu hospitalizace na novoroz. odd.
Dotazník vyplnil(a): Jitka Jelíková – vrchní sestra Monika Svobodová –staniční sestra
Telefon: 487 954 602

[mapa krajů] [seznam nemocnic]