[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 15.11. 2007
Nemocnice: Městská nemocnice Turnov
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: 28. října 1000, 511  16  Turnov
Telefon: 481 446 620
Mobilní telefon: 0
E-mail: jitka.cerna@mnturnov.cz
WWW:www.mnturnov.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 22
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 15
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 7.00-20.00 po dohodě i v jinou dobu.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji, ve všech prostorách oddělení.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Herna, počítačová učebna, učitelka MŠ, ZŠ.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano - lékař, sestra.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? 24
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? 24
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Zvonkem u lůžka.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem, v případě plného odd. o patro výš.
Kolik za co platí? Do 6 let neplatí nic, nad 6 let za pobyt 60,- Kč. Pokud chce stravu - snídaně: 21,50,- Kč oběd: 51,50,-Kč, večeře: 43,- Kč.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Křeslo na oddělení, kiosek, nápojový automat.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano-kuchyňka pro doprovázející osoby
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Jitka Černá vrchní sestra děts.odd.
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny:Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]