[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Husova 10, 460  63  Liberec 1
Telefon: 485 312 622
Mobilní telefon:721 478 991
E-mail: petra.plaskova@nemlib.cz
WWW:www.nemlib.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 32 na standardní stanici, 5 na JIP
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 11 na pokoji s dítětem, 5 je ubytovaných mimo pokoj
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano, event. individuální dohoda s lékařem.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Denně 15 – 17 hod., nadstandardní pokoje 10 – 18 hod.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ano, ale jedná se spíše o domluvu, než omezení.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokojích.
Mohou na pokoj dítěte? Ano i na JIP (po domluvě s lékařem).
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ano.
Pokud ano, jaké? Nejsou doporučeny návštěvy dětí mladších 6 let (myšleno věk sourozenců).
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano, jsme zapojeni do programu Linky domů.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano, na mobilní telefon Linky domů.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Kromě sester se o využití času starají učitelky MŠ a ZŠ při nemocnici.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Lékař, sestra, sestra pro operační výkony.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý rodič 24 hod. denně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřijatý rodič dle domluvy s lékařem a sestrou, min. 2 hod.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Přijatý rodič je vždy přítomen vizitám.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano, mohou doprovodit dítě i na operační sál, pokud dítě bude umístěno po operaci na JIP, vztahují se na rodiče návštěvní hodiny po dohodě s lékařem.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Dorozumívací zařízení u lůžka, na pokoji, na WC.
Kde je přijatý rodič ubytován? Společně s dítětem na pokoji, mimo oddělení (pokud jsou společná místa plná).
Kolik za co platí? 200,- Kč/den – dvoulůžkový pokoj, 500,- Kč – jednolůžkový pokoj za nadstandardní vybavení pokoje (televize, lednice, nové vybavení). Při ubytování mimo oddělení nebo na standardním pokoji neplatí rodič dítěte do 6 let nic. Rodič dítěte staršího 6 let připlácí navíc ještě 178,- Kč za stravu.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Ve své podstatě se stravovat mohou v areálu nemocnice, nepřijatému rodiči ubytování nezajišťujeme.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano, 24 hod. denně na jídelně.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Bc.Petra Plašková, vrchní sestra dětského oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Vyplnit dotazník je poměrně jednoduchá záležitost, ale umísťování dětí na jednotlivé pokoje se mnohdy stává „detektivkou“. Je potřeba přihlížet k infekčnosti onemocnění, věku, pohlaví, zralosti dítěte. Přednost musí vždy dostat kojící matka. Obložnost oddělení není konstantní, prolínají se nám zde děti k operačním výkonům, děti nemocné, děti postižené. Proto je nejdůležitější komunikovat a snažit se vyjít vstříc třeba i nestandardním postupem.
Údaje z předešlé aktualizační vlny:Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]