[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 14.11. 2007
Nemocnice: Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Metyšova 465, 514  01  Jilemnice
Telefon: 481 551 332
Mobilní telefon:0
E-mail: michaela.jirickova@nemjil.cz
WWW:www.nemjil.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 28
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 9
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Neomezeně.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 0
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? 0
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji, v čekárně.
Mohou na pokoj dítěte? 0
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? ZŠ + MŠ při nemocnici – PC + TV. Dostatečný výběr hraček, her a knih.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano: sestra + lékař.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? 24 hodin denně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Bez omezení.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano. Ale na sále ne, pouze v předsálí.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? U ležících pacientů bezdrátový přenosný zvonek.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? Nad 6 let věku dítěte 100,- Kč/ nocleh, 130,- Kč/ strava.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Komerční pohostinské služby v okolí nemocnice – široká nabídka.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Věra Janoušková - vrchní sestra dětského oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
K hospitalizaci s dítětem jsou přijímány nejenom maminky, ale i tatínkové, babičky - prostě jak se to rodině hodí, doprovázející osoby se během pobytu mohou vystřídat. Umožňujeme také hospitalizaci dítěte jako doprovodu hospitalizované matky, která je hospitalizována na chirurgickém nebo gynekologickém oddělení. Pokud to zdravotní stav maminky dovoluje, je ubytována s dítětem na dětském oddělení a ošetřující lékař k ní dochází na vizitu. Ještě si dovolím malou poznámku k dětskému oddělení - na dětském oddělení máme 2 učitelky pro základní a mateřskou školu (dříve to byla smostatná Speciální škola, nyní je součástí Praktické školy Jilemnice a s každou novou školskou reformou a novým úředníkem na kraji a ministerstvu bojuje o přežití), a tato "školička" je ohromným přínosem pro hospitalizované děti. Velký důraz je kladen na pracovní činnosti, paní učitelky vyrábějí s dětmi spousty nápaditých výrobků, děti si obarvují trička, takže jim zůstává doma i příjemná vzpomínka na pobyt v nemocnici. I když při příjmu školáka, s kterým nezůstávají na oddělení rodiče, občas ukápne i slzička, při plánování propuštění se občas ozve "já ještě nechci domů, ještě si musím dodělat ten obrázek", a někdy děti ani nemají čas na návštěvu rodičů.
Údaje z předešlé aktualizační vlny:

[mapa krajů] [seznam nemocnic]