[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 14.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Oddělení: Pediatrie
Adresa: Nemocniční 15, 466  01  Jablonec n.Nis.
Telefon: 483 345 638
Mobilní telefon: 721 671 154
E-mail: jiru@nemjbc.cz
WWW:www.nemjbc.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 24
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 12
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Každý den 14:30 - 17:00 - pouze doporučíme vzhledem např. k odpolednímu spánku dětí.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Pokoj dítěte, herna.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? Záleží na rozhodnutí rodičů, zda k dítěti s čerstvým infektem a febriliemi pustí sourozence, ev. kojence, nezakazujeme nic.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Mateřská a základní škola při nemocnici, herna, dobovolníci, internet na herně, televize na každém pokoji.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano - střední zdravotnický personál, MUDr.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? 24 hodin.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? 14 hodin.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano, rodiče doprovází děti na všechna vyšetření a při všech vyšetřeních jsou přítomni.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano, doprovází spolu se středním zdravotnickým personálem dítě až na předsálí a po operaci se se středním zdravotnickým personálem pro dítě vrací.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Zvonek, střední zdravotnický personál má neustálý dohled a kontakt s dítětem.
Kde je přijatý rodič ubytován? Vždy na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? Do 6 let věku dítěte neplatí nic. Nadstandardní ubytování - 250,- Kč/den
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Ubytování mimo - možnost není, stravování - jídelna, kiosek, automaty.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Jana Jírů, vrchní sestra pediatrického oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Odkaz na starší průzkum :Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]