[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 19.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Purkyňova 1849, 470  77  Česká Lípa
Telefon: 487 954 602
Mobilní telefon:0
E-mail: jitka.jelinkova@nemcl.cz
WWW:www.nemcl.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 38
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 14
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Návštěvy denně bez časového omezení do 20:00 hod.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 0
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Pokoj dítěte nebo v návštěvní místnosti; kde si rodiče přejí.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Nedoporučujeme děti mladší 3 let, ale nezakazujeme.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano, mobil: Linka pro děti.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano, mobil: Linka rodiče dětem.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Dětem se věnují speciální pedagogové.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano: maskoti oddělení + fotoalbum + personál + spec. pedagogové.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Non - stop.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Od 6:00 do 22:00 hod.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Hospitalizovaný rodič je přítomen vždy.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Jsou vždy přítomni.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Sesterna je ve středu oddělení = otevřený systém = úzký kontakt.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem – mateřské pokoje.
Kolik za co platí? Nad 6 let věku dítěte 150,- Kč/ nocleh, nad 1 rok věku dítěte si hradí stravu. Snídaně – 19,- Kč; oběd – 36,- Kč; večeře – 30,- Kč.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Na pokoji s dítětem – mají k dispozici křeslo či židle, mohou si objednat stravu za úhradu viz otázka
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Jitka Jelínková, vrchní sestra dětského oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Údaje z předešlé aktualizační vlny:Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]