[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 30.1.2008
Nemocnice: Nemocnice Ostrov, s.r.o.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: U Nemocnice 1161, 363  01  Ostrov
Počet lůžek pro děti: 15
Počet lůžek pro maminky: 15 (překrývá se s pobytem šestinedělek)
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všechny.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standard - neplatí.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? 0
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Jsou zde 2 pokoje jednolůžkové – nabízejí se při příjmu, nábytek, polohovací lůžko, přebalovací stůl, varná konvice, televize, váha. Soc. příslušenství však mimo, atd. 250,- Kč/den.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Viz výše – stejná cena.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano. Stále u sebe.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Aby setrvaly.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? 0
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Průběžně celý den. Vizity, lékařem, sestřičky (jsou neustále na pokojích)
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Nejsou omezení. Na pokojích. Návštěvní místnost.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ne.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Pomoc při rozvíjení kojení (i u komplikovanějších případů). Laktační kurz sestřiček.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle vlastních potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Savičkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Anna Prokopová – staniční sestra
Telefon: 353 612 500

[mapa krajů] [seznam nemocnic]