[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 13.11.2007
Nemocnice: Karlovarská krajská nemocnice, Nemocnice v Chebu
Oddělení: Dětské oddělení, novor. úsek
Adresa: K Nemocnici 17, 350 02 Cheb
Počet lůžek pro děti: 17
Počet lůžek pro maminky: 10
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem, dovolí-li to zdravotní stav (maminek i dětí).
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Za rooming-in se neplatí.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Není, v našich podmínkách ale tato potřeba nevzniká.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? 2 pokoje na porodnici mají ráz nadstandardu.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? 1 matka + 1 dítě, vlastní WC a koupelna pro matku, TV.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Není.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano, tuto možnost má, omezení mohou být dána jen zdravotním stavem matky/dítěte.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Jsme standardním neonatologickým pracovištěm, kde neřešíme specializovanou péči, děti se pro poskytnutí této péče překládají na vyšší pracoviště.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? 0
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Denně, vizitu konajícím lékařem, při změnách stavu i vícekrát denně.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Běžná praxe je přítomnost otce u porodu či dle okolností bezprostředně po porodu, dále na porodním sále na odpočívacím boxe i později na roomingu (porodnici – oddělení).
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Nehospitalizujeme tyto, soustředí je vyšší pracoviště.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Odstříkávání mléka, el. odsávačka mat. mléka k dispozici.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano (nebrání-li jí v tom její zdravotní stav).
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Nemá.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Může dostávat maminčino odstříkané mléko. Není-li, pak dostává počáteční hypoalergenní mléko.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Ondřej Čapek – primář oddělení
Telefon: 354 405 168

[mapa krajů] [seznam nemocnic]