[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 13.11. 2007
Nemocnice: Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice v Sokolově
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Slovenská 545, 356  01  Sokolov
Telefon: 352 520 449 (příjmová ambulance - objednání k hospitalizaci) 352 520 291 (primář)
Mobilní telefon: 0
E-mail: lubos.vanek@kkn.cz
WWW:www.kkn.cz
Věkové rozmezí pacientů: Od narození (novorozenecká stanice - viz speciální dotazník) do 18 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 30 lůžek standardních a 4 lůžka JIP
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 12
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Jen provozní. Je třeba umožnit průběh vizity a vyšetření.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Všechny dny. Upřednostňovaná doba návštěv je 14:30 až 17:30, ale po domluvě je návštěva možná kdykoli.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? 0
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Návštěvní místnost nebo pokoj.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Nedoporučujeme návštěvy předškolních a časně školních dětí z důvodu infekčního charakteru oddělení.
Pokud ano, jaké? Viz výše.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Zájmová činnost s nižším zdravotnickým personálem (malování, vystřihování, apod.), produkce audio a videokazet.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano, veškerý personál, průběžně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý rodič je s dítětem stále.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřijatý rodič podle domluvy.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Bezdrátovým zvonkem.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na samostatném pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? Do 6-ti let věku dítěte je pobyt hrazen zdravotní pojišťovnou, ze strany nemocnice bez příplatku. Nad 6 let věku dítěte platí 261,50,-Kč bez stravy, 400,-Kč se stravou.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Nepřijatí rodiče nejsou ubytováni ani stravováni. Mohou pobývat na oddělení jako návštěva.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano. Dostupné jsou též nápojové automaty.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Vaněk Luboš, primář
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Informace o nemocnici lze získat také na http://www.nemosok.cz/
Údaje z předešlé aktualizační vlny:Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]