[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 5.2. 2008
Nemocnice: Nemocnice Ostrov s.r.o.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: U Nemocnice 1161, 363  01  Ostrov
Telefon: 353 612 500-3
Mobilní telefon: 0
E-mail: email@nemostrov.cz
WWW:www.nemostrov.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0 - 18 let (kojenecké, předškolní, větší děti a dorost do 18 let)
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 25 a 3 lůžka intenzivní péče.
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 4
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Denně 14:30 – 16:30.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokojích, na hale, na herně.
Mohou na pokoj dítěte? Samozřejmě.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ne.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Zvýšená péče sestřiček.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Sestry, lékaři.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Neomezeně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Viz návštěvní hodiny – není rozdíl.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Vyjímečně.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Sestry jsou neustále na oddělení. JIP sesterna v dosahu a dohledu.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na mateřských pokojích: 1 pokoj pro 3 lůžka, 1 pokoj s jedním lůžkem - nadstandard.
Kolik za co platí? Normální neplatí. Nadstandard 200,- Kč/den.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Žádné, dojíždí.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Staniční sestra - Monika Kišová, primář - Doc. MUDr. Rudolf Slováček CSc.
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: 0

[mapa krajů] [seznam nemocnic]