[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 8.1. 2008
Nemocnice: Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Karlovy Vary
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Bezručova 19, 360  66  Karlovy Vary
Telefon: 353 115 111 (ústředna) 353 115 333 (vrchní sestra)
Mobilní telefon: 0
E-mail: jiri.soucek@kkn.cz
WWW:www.kkn.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0 (novorozenci viz speciální dotazník) - 18 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 68 (z toho 18 novorozeneckých)
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 10
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Denně 14:30 – 18:00.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne. Pokud se rodiče s námi domluví, pustíme je kdykoliv během dne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Návštěvní místnost, propouštěcí místnost, herna, chodba, pokoj dítěte.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Není, řešíme individuálně.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano. Zapůjčíme mu služební telefon.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Školka, škola - dopolední vyučování 8:00 – 14:00. Odpoledne video, DVD, společenské hry, knihy. Je velká škoda, že paní učitelka nechodí i odpoledne.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Lékař, sestra.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? 24 hodin denně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Celodenní pobyt.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Když je rodič přijatý, musí být přítomen vizitě. Jinak samozřejmě může.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Před operací i po ní. Mohou dítě doprovodit k výtahu. Pak už je dítě v rukou profesionálů. Jednou jsme se setkali s tím, že rodiče chtěli dítě doprovázet k sálu, ale nedělá se to tak.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Zvonečky.
Kde je přijatý rodič ubytován? Většinou na pokoji s dítětem. Pokud je dítě na JIPu, je možnost být na ložnici matek, kde jsou 3 lůžka.
Kolik za co platí? Do 6 let věku dítěte je vše zdarma. Nad 6 let se platí. Za celodenní pobyt s noclehem 157,-Kč, za celodenní pobyt bez noclehu 52,-Kč. Snídaně 20,-Kč, oběd 45,-Kč, večeře 37,-Kč.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Musí si něco najít sami. V Karlových Varech je mnoho penzionů či hotelů.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Nepouštíme rodiče do kuchyněk a ani nemáme rychlovarnou konvici na chodbě. Z důvodu bezpečnosti dětí. Rodiče mohou požádat sestru, aby jim kávu či čaj zalila.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Irena Dubská - vrchní sestra.
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Když jde o vážné onemocnění dítěte, tak se pokusíme rodiče za každou cenu ubytovat.
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]