[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 23.11.2007
Nemocnice: Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Žďárská 610,  592 31  Nové Město na Moravě
Počet lůžek pro děti: 20
Počet lůžek pro maminky: 20
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Ano - neplatí.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Zbytečné, jsou na oddělení.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Pokoj pro matku a dítě, přilehlý pokoj pro otce dítěte. Standardní nábytek obývacího pokoje, komfortní koupelna + WC, televize, telefon. 500,- Kč/den.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, na nadstandardním pokoji.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Aby setrvaly.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Neplatí, ubytování a strava zdarma.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Dle potřeby a stavu dítěte - i několikrát denně, třeba i v intervalu jedné hodiny.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Doporučená doba návštěv 13:00 - 17:00 hodin, jinak individuálně kdykoliv. Návštěvy obvykle na pokoji matky, jinak individuálně (např. u inkubátoru).
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano, ihned pokud zdravotní stav dítěte dovolí.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? V rámci možností (tzn. pokud stav dítěte dovolí) - dodržujeme důsledně doporučených 10 kroků ke kojení.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle vlastního rytmu.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Samozřejmě ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ne.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Záleží na důvodu nemožnosti kojení ze strany dítěte - možnosti jsou různé - od krmení savičkou, přes stříkačku s OMM event. až nasogastrická sonda.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Mirka Hauková – ordinář pro neonatologii
Telefon: 566 801 337

[mapa krajů] [seznam nemocnic]