[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 13.11.2007
Nemocnice: Nemocnice Jihlava, p.o.
Oddělení: Dětské oddělení - novorozenecké
Adresa: Vrchlického 59,  586 33  Jihlava
Počet lůžek pro děti: 16
Počet lůžek pro maminky: 16
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem přijatým.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? 3 pokoje - televize, lednice, telefon, lůžko pro otce, poplatek 500,- Kč/den.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, na nadstandardním pokoji.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Dítě je s maminkou na pokoji 24 hodin denně.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Dle zdravotního stavu dítěte a rozhodnutí matky.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Pobyt zdarma na pokojích pro maminky na JIP novorozenců - 4 lůžka.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Ošetřujícím dětským lékařem denně a při jakékoliv změně.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Tatínek kdykoliv. Návštěvy na porodnici denně 10:00 - 16:00 hod., po domluvě s ošetřujícím lékařem kdykoli kromě nočních hodin na pokoji u maminky s dítětem nebo v jídelně.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Dle zdravotního stavu dítěte a laktace matky.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Odstříkávání MM.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle jeho potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně - kádinka, lžička, stříkačka, NS.
Prostor pro poznámky: Máme Horkou linku kojení - maminky mohou telefonovat s dotazy o kojení, na oddělení pracují laktační poradkyně.
Dotazník vyplnil(a): Bc. Zuzana Mezerová – vrchní sestra oddělení
Telefon: 567 157 190

[mapa krajů] [seznam nemocnic]