[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 13.11.2007
Nemocnice: Nemocnice Havlíčkův Brod
Oddělení: Novorozenecké oddělení a intermediární péče o novorozence
Adresa: Husova 2624,  580 01  Havlíčkův Brod
Počet lůžek pro děti: 6 + 20
Počet lůžek pro maminky: 6 + 20
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Na novorozeneckém oddělení je k dispozici 1 pokoj s nadstandardním vybavením. Je plně v režii gynekologicko - porodnického oddělení.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Pouze na nadstandardním pokoji na novorozeneckém oddělení.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Aby setrvaly.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Ubytování i stravu. Na novorozeneckém úseku matky neplatí.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékařem i sestrou několikrát denně.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Tatínek může vidět dítě kdykoliv. Návštěvy na novorozeneckém oddělení jsou odpoledne (koriguje si gynekologicko-porodnické oddělení) a odehrávají se na pokoji. Na intermediární péči jsou návštěvy kdykoliv a odehrávají se v návštěvní místnosti.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Udržení laktace je prvořadé. Jsme nositelem titulu "Baby Friendly Hospital", je zřízena "Horká linka kojení" dostupná 24 hodin denně, provozujeme poradnu pro kojící matky.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle vlastního rytmu a potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Omezeně.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně: pomocí pečlivě rozpracovaného programu pro každé dítě dle jeho potřeb.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Mgr. Jana Niederlová – vrchní sestra oddělení
Telefon: 569 429 422

[mapa krajů] [seznam nemocnic]