[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 13.11.2007
Nemocnice: Nemocnice Pelhřimov p.o.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Slovanského bratrství 710,  393 38  Pelhřimov
Počet lůžek pro děti: 10 (maximální počet 17).
Počet lůžek pro maminky: 10 (maximální počet 17).
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? 10 (maximálně 17).
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Není třeba.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano, 1 nadstandardní, 1 lůžkový pokoj.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Vybavení: TV, radiomagnetofon, sedací souprava, možnost pobytu blízké osoby. Výše platby 200,- Kč, informace v gynekologické ambulanci a na přednáškách pro těhotné.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, na nadstandardním pokoji.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Aby setrvaly.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Neplatí.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékař denně při vizitě, SZP kdykoliv v průběhu 24 hodin. Horká linka kojení – tel:355 565 534.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Od narození kdykoliv, návštěvy 10:00 – 18:00 na pokoji matek, v jídelně.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Dle zásad Baby friendly hospital.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle vlastního rytmu a potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně: stříkačka, suplementor.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Stanislav Houštěk – primář oddělení
Telefon: 565 355 534

[mapa krajů] [seznam nemocnic]