[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 14.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice Třebíč, p.o.
Oddělení: Gynekologicko porodnické oddělení a novorozenecké oddělení
Adresa: Purkyňovo nám. 2, 674 01  Třebíč
Počet lůžek pro děti: 22
Počet lůžek pro maminky: 22
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ne.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? 0
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ne.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Mohou setrvat s dítětem.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Neplatí nic, normální hospitalizační pobyt.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Informace o zdravotním stavu dítěte podává mamince ošetřující lékař každý den při vizitě nebo dle potřeby rodičů kdykoliv.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Návštěvy tatínků mohou probíhat denně na pokojích u matky a dítěte nebo v jídelně oddělení, návštěvní hodiny jsou neomezené po domluvě se sestrou ( po 20:00 hod. návštěvy nedoporučujeme).
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano, dle stavu dítěte.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Odsáváním, stimulací, přikládáním a neustálou možností kontaktu s dítětem.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle potřeb dítěte.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Pokud mu nejde kojení od maminky - alternativními metodami - kádinkou, stříkačkou, event.ze zdravotních důvodů matky – savičkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Jarmila Dočkalová, vrchní sestra gyn. por. odd. a Jolana Mašterová, staniční sestra novorozeneckého oddělení
Telefon: 568 809 355

[mapa krajů] [seznam nemocnic]