[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 14.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice Třebíč, p.o.
Oddělení: dětské
Adresa: Purkyňovo nám.2, 674  01  Třebíč
Telefon: 568 809 492
Mobilní telefon:0
E-mail: jitka.pospisilova@nem-tr.cz
WWW:www.nem-tr.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 20 na lůžkové části, 5 lůžek na JIP
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 8 lůžek na pokojích pro matky a děti a dále dle potřeby.
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano - mimo návštěvní dobu, dle možnosti provozu oddělení, po domluvě s lékařem.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 10:00 - 17:00 hod. po celý den (včetně víkendu).
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ano, dle možnosti provozu oddělení.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Pokoj, jídelna, družina.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ano.
Pokud ano, jaké? Na JIP od 15 let.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano, zdarma, pomocí mobilních telefonů - Nadace Eurotel „Zavolej domů“.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano, na mobilní telefon – Nadace Eurotel „Zavolej domů“ nebo na pevnou linku k lůžku.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Výchovná činnost zdravotnického personálu, školní družina – dopolední i odpolední program, herna pro batolata, TV, DVD, PC, knihovna...
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Diagnostické postupy a průběh léčby – ošetřující lékař. Ošetřovatelské postupy – dětské sestry, herní specialista pomocí loutek a jiného pomocného materiálu – fotoalbum, instruktážní kazeta, atlasy, provádí antistresový program.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? 24 hodin denně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? V návštěvní době nebo po domluvě se sloužícím lékařem i mimo návštěvní dobu.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Na samostatném pokoji ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Signalizačním zařízením od lůžka, z koupelny i jiných místností.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? Doprovod nad 6 let věku dítěte 200,- Kč bez stravy, nebo 310,- Kč se stravou.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Ubytování v hotelu, stravování v kantýně – teplá jídla, v obchodě potravin – studená strava.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Jitka Pospíšilová - vrchní sestra dětského oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]