[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 13.11.2007
Nemocnice: Nemocnice Pelhřimov p.o.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Slovanského bratrství 710, 393 38  Pelhřimov
Telefon: 565 355 501
Mobilní telefon: 731 619 193
E-mail: shoustek@hospital-pe.cz
WWW:www.hospital-pe.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 39
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 17
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 13:00 – 18:00, po dohodě neomezeně.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ano, není-li hospitalizován - viz výše.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Pokoje dětí, herny.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Herna, mateřská škola, školní družina, PC učebna.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano, lékaři, sestry.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Neomezeně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřijatý rodič v rozsahu návštěvních hodin, po dohodě také bez omezení.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Signalizační zařízení, případně dálkový zvonek.
Kde je přijatý rodič ubytován? Nadstandardní pokoj.
Kolik za co platí? Možnost oběda v nemocniční jídelně, 2 bufety v areálu nemocnice.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Nadstandardní pokoj 100,- Kč, u dětí starších 6 let 200,- Kč.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Stanislav Houštěk – primář oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]