[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Žďárská 600, 592  31  Nové Město na Moravě
Telefon: 566 801 365
Mobilní telefon: 602 511 791
E-mail: j.hauk@seznam.cz
WWW:www.nnm.cz/?id=odd_det
Věkové rozmezí pacientů: 0 - 19
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 34
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 16
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Prakticky neomezené, doporučená doba 8:00 - 20:00.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Většinou na pokoji.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Herní terapeut, PC, internet, televize.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Neomezeně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Neomezeně.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Pomocí signalizace.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? 138,- Kč/den.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Ubytování nepřijatých nemáme možnost zajistit. Přijmeme však každého, kdo projeví zájem. Stravování nepřijatých je možné v bufetu nemocnice.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Jindřich Hauk – primář oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]