[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice Jihlava, p.o.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Vrchlického 59, 586  33  Jihlava
Telefon: 567 157 273
Mobilní telefon: 731 628 861
E-mail: hajkovas@nemji.cz
WWW:www.nemji.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 66
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 30
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Celý den.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji, chodbě, jídelně
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ano.
Pokud ano, jaké? V rámci NJ do 10 let, u nás po domluvě s lékařem neomezeně.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? ano
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Herní terapeutka, vychovatelka.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano, herní terapeutka, sestra, lékař.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý neomezeně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Mimo nočních hodin
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? ano
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Signalizační zařízení u každého lůžka.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem mino JIP.
Kolik za co platí? Pobyt do 6 let dítěte zdarma.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Pokud chtějí stravu a ubytování musí být přijatí.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Simona Hájková – vrchní sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Dle ankety spokojenosti jsou rodiče na našem oddělení velmi spokojeni, kladně hodnotí přístup veškerého personálu k dětem, prostředí, možnost ubytování s dítětem na pokoji, neomezené návštěvy, lidský přístup a ochotu vždy pomoci.
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]