[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice Havlíčkův Brod
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Husova 2624, 580  22  Havlíčkův Brod
Telefon: 569 472 415
Mobilní telefon: 604 296 586
E-mail: niederlova@onhb.cz
WWW:www.onhb.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 36 bez novorozenců
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 14
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Neomezené do 21 hod.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji, v návštěvní místnosti, terasa.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Školka, družina, PC hry, televize,video.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý bez omezení.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Dle jeho možností.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Signalizační zařízení, sestra jej pravidelně kontroluje.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? Dle věku dítěte 90 – 175 Kč, platba je povinná jen od 6 let.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Ubytování nemáme, stravování formou bufetu.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Mgr. Jana Niederlová, MUDr. Václav Miláček
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]