[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: M. Gorkého 77, 541 21  Trutnov
Počet lůžek pro děti: 15
Počet lůžek pro maminky: 15
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ano.
Kde a za jakých podmínek? Na dětském oddělení.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Jeden pokoj vybaven jako obývák s dvoulůžkem, TV, počítač, sociální zařízení. Matka v nadstandardním pokoji 500,- Kč/den.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano - otec 700,- kč/den.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Vždy setrvat.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Jsou dále pacientkami GPO, se vším, co k tomu patří.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? 1 x denně lékařem, a vždy při jakékoliv změně.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Třeba hned u porodu, event. pak na novorozeneckém oddělení, dále v návštěvní místnosti.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano, dle stavu dítěte, co nejdříve.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Matka může dítě kdykoliv vidět, pokud dovolí stav, přikládá se.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Volně, dle potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? OMM nebo hydrolysát KM z kádinky, stříkačky, indiv. dále event. savičkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Pavla Pokorná – primářka oddělení
Telefon: 499 866 475

[mapa krajů] [seznam nemocnic]