[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11. 2007
Nemocnice: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Purkyňova 446, 547 69  Náchod
Počet lůžek pro děti: 20
Počet lůžek pro maminky: 20
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ano.
Kde a za jakých podmínek? Gynekologie.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano, 3 jednolůžkové pokoje.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením, TV, varná konvice, lůžko pro otce, kvalitnější nábytek, informace na internetových stránkách nemocnice (www.nemocnicenachod.cz). Platba 500,- Kč ev. 150,- Kč otec.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano - viz výše.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Setrvat.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Standardní péči bez poplatku včetně stravy.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Bezprostředně po narození dítěte lékařem, denně při vizitě, navíc dle zdravotního stavu dítěte (jeho změny).
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Kdykoliv, doporuč. návštěvní doba je 15:00 – 17:00 hod., po domluvě kdykoliv. Na pokoji u matky, event. na velké společné chodbě s několika místy k sezení se stolky.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano, dle potřeby.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Matka má kdykoliv přístup k dítěti. Dle zdrav. stavu možnost elektrické odsávky.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle potřeby dítěte.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně - po prstě, stříkačkou, ev. kalíškem.
Prostor pro poznámky: Od dubna 2007 máme kompletně zrekonstruované oddělení, moderně vybavené. Od roku 2003 jsme nositelé titulu Baby Friendly Hospital.
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Luděk Týce – primář oddělení
Telefon: 491 601 767

[mapa krajů] [seznam nemocnic]