[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 22.11. 2007
Nemocnice: Oblastní nemocnice, a.s.
Oddělení: Dětské a novorozenecké oddělení
Adresa: Jiráskova 506, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Počet lůžek pro děti: 12
Počet lůžek pro maminky: 18
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Ano, neplatí.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Není to nutné.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Dvoulůžkový pokoj pro rodiče, TV, lednice, kávovar, rádio, 150,- Kč / noc.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, 350,- Kč/noc.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Nemáme specializovanou péči.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? 0
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Lékařem, sestrou.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Kdykoliv, návštěvní hodiny jsou 7:00 – 19:00 hod.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Jsme držitelé titulu Baby Friendly Hospital.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Viz výše.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Viz výše.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ne.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Dokrmujeme alternativně tzn. pomocí např. stříkačky, kádinky, lžičky. Savičku používáme jen v případě posledním, pokud se zjistí, že matka nebude kojit trvale ( ze závažných důvodů zdravotních).
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Věra Pichertová – vrchní sestra dětského a novorozeneckého oddělení
Telefon: 494 502 341

[mapa krajů] [seznam nemocnic]