[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 13.11. 2007
Nemocnice: Oblastní nemocnice Jičín, a.s.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Bolzanova 512, 506 01 Jičín
Počet lůžek pro děti: 12
Počet lůžek pro maminky: 12
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba - zdarma.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Jednolůžkový pokoj s rozkládacím křeslem pro ev. přespání otce, lednicí, varnou konvicí, vlastním soc. zařízením. Cena 500,- Kč/ noc, při pobytu otce + 150,- Kč/noc.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, na nadstandardních pokojích - viz předchozí dotaz.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Na našem oddělení je jen oddělení fyziologických novorozenců, děti vyžadující specializovanou péči jsou překládány na vyšší pracoviště.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? 0
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Informuje lékař minimálně 2x denně při vizitách, při změně zdravotního stavu dítěte kdykoli během dne.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Kdykoliv během návštěvních hodin 14:00 - 19:00, po domluvě s lékařem kdykoliv jindy. Návštěvy se odehrávají v návštěvní místnosti nebo přímo na pokojích.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Děti vyžadující specializovanou péči jsou překládány na vyšší pracoviště.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Podpora laktace dle platných doporučení - stimulace, odsávání.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle vlastního rytmu a potřeb.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně – lžičkou, stříkačkou, z kádinky.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Jitka Helclová, zástupce primáře
Telefon: 493 582 353

[mapa krajů] [seznam nemocnic]