[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 22.11. 2007
Nemocnice: Oblastní nemocnice, a.s.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Jiráskova 506, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Telefon: 494 502 342
Mobilní telefon: 0
E-mail: v.pichertova@centrum.cz
WWW:www.nemocnicerk.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 28
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 10
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 8:00 – 19:00 hod.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? V jídelně, herně, na pokojích.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? Jen infekční onemocnění.
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Učitelky ZŠ.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Neomezeně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Neomezeně.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Dorozumívací zařízení.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na oddělení.
Kolik za co platí? Rodič u dítěte staršího 6 let 370,-Kč.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Nemáme potřebu tuto otázku řešit.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Věra Pichertová, vrchní sestra dětského oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]