[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 13.11. 2007
Nemocnice: Oblastní nemocnice Jičín, a.s.
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Bolzanova 512, 506 01  Jičín
Telefon: 493 582 353
Mobilní telefon: 0
E-mail: jitkahelclova@seznam.cz
WWW:www.nemjc.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 22
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 14
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Během dne kdykoli (cca do 22:00, po domluvě s lékařem lze i později).
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Během dne kdykoli do 22:00.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Po domluvě s lékařem ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokojích nebo v herně.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? V herně k dispozici hračky, společenské hry, knihy, TV, video, DVD.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý – 24 hodin denně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Nepřijatý – kdykoliv během dne.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Dorozumívacím zařízením, zvonkem - u každého lůžka.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? Doprovod dítěte do 6ti let věku na standardním pokoji zdarma, na nadstandardním 150,- Kč/noc.  Doprovod dítěte staršího 6ti let na standardním pokoji 400,- Kč/ noc vč. stravy, 300,- Kč/ noc bez stravy.  Na nadstandardním pokoji příplatek 150,- Kč/ noc.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Stravování nepřijatého rodiče je možné v kiosku v budově dětského oddělení (i teplá kuchyně), ubytování jen v případě přijatého rodiče.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Jitka Helclová, zástupce primaře
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]