[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 13.11. 2007
Nemocnice: Nemocnice v Ústí nad Orlicí
Oddělení: Dětské oddělení - novorozenci
Adresa: ČSA 1076, 562 18  Ústí nad Orlicí
Počet lůžek pro děti: 22-26
Počet lůžek pro maminky: 22-26
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? 22-26
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Všechny maminky přímo na oddělení.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano - jeden.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Další lůžko pro doprovod, lednice, mikrovlná trouba, rychlovarná konvice, televize.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano, poplatek 500,-Kč/noc.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Nepřetržitý kontakt.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Jsou přítomny na oddělení.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Ubytování, strava – vše zdarma.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Průběžně ošetřujícím lékařem.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Návštěvy v návštěvní místnosti denně 10:00 – 19:30, na nadstandardním pokoji přímo u lůžka.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ihned, pokud dovolí zdravotní stav dítěte.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Edukace, nácviky odstříkávání MM, snaha o podporu laktace.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podporujeme kojení dle chuti dítěte, bez omezování délky a frekvence.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ne, ženské mléko dovážíme z mléčné banky.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně – stříkačkou, cévkou po prstu.
Prostor pro poznámky: Naše oddělení má titul Baby Friendly Hospital.
Dotazník vyplnil(a): Iveta Frajdlová – staniční sestra
Telefon: 465 710 340

[mapa krajů] [seznam nemocnic]