[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 31.12. 2007
Nemocnice: Pardubická krajská nemocnice a.s.
Oddělení: Dětské oddělení - novorozenci
Adresa: Kyjevská 44, 532 03  Pardubice
Počet lůžek pro děti: 24 lůžek pro fyziologické novorozence, 13 lůžek pro novorozence na jednotce intermediární péče.
Počet lůžek pro maminky: Příslušný počet.
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem fyziologickým novorozencům.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Neplatí.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Pro novorozenecké oddělení to není potřeba.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Žádné, za které by se muselo připlácet.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? 0
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Toto by bylo možné pouze velmi vyjímečně.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Pokud je matka i dítě v pořádku, nejsou omezení.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Závisí to od typu specializované péče, spíše je naší snahou, aby zůstaly na oddělení v úzkém kontaktu s dítětem.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Pokud jsou hospitalizovány, je vše zdarma.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Každý den pravidelně při vizitě, jinak kdykoliv, kdy matka potřebuje.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Pro tatínky nejsou omezení, omezujeme širší příbuzenstvo v zájmu dítěte (spíše nemocného na IMP).
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Pokud je možno získat od matky, tak dostávají, jinak je řešeno cizím ženským mlékem, či hypoalergenní formou umělé stravy.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Zvýšená péče o odsávání, zapůjčování odsávaček, trvalá podpora matek.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle potřeb dítěte.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Pouze pro vlastní dítě.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně - stříkačkou, kádinkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): MUDr. Vladimír Němec – primář dětského oddělení nemocnice Pardubice
Mail: nemec@nem.pce.cz

[mapa krajů] [seznam nemocnic]