[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 15.11. 2007
Nemocnice: Litomyšlská nemocnice a.s.
Oddělení: Oddělení dětí a dorostu, novorozenecké oddělení
Adresa: J.E. Purkyně 652, 570 01  Litomyšl
Počet lůžek pro děti: 7
Počet lůžek pro maminky: 7
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem maminkám.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? 500,- Kč /den - na pokoji je televizor, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano. 500,- Kč /den.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Pokud děti vyžadují specializovanou péči, jsou přeloženy na specializované pracoviště.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? 0
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Pediatrem 2x denně při vizitě, eventuelně častěji dle stavu dítěte. Novorozeneckou sestrou v průběhu směny.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
V denních hodinách neomezeně. Je třeba přihlédnout k potřebám dalších maminek na pokoji.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Jsou přeloženy na specializované pracoviště.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? 0
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle potřeb dítěte.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Stříkačkou, lžičkou z kádinky, eventuelně dalšími alternativními metodami.
Prostor pro poznámky:
Dotazník vyplnil(a): Nechvílová Jana - vrchní sestra.
Telefon: 465 655 231

[mapa krajů] [seznam nemocnic]