[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 18.1. 2008
Nemocnice: Chrudimská nemocnice, a.s.
Oddělení: Novorozenecké oddělení
Adresa: Václavská 570, 537 27  Chrudim
Počet lůžek pro děti: 17
Počet lůžek pro maminky: 17
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ano.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ne.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? 2 pokoje.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Mimo základní vybavení - lednička, televize, varná konvice, telefon. Dozví se o této možnosti v poradnách. Platí se 320,- Kč/den.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ne.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Doporučujeme setrvat.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Ubytování, strava - platí 60,- Kč/den. Pomoc s rozvojem laktace.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Dětským lékařem 2x denně.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Denně na pokoji u maminky.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano, ihned po porodu (dle stavu dítěte).
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Stimulace, odstříkávání mateřského mléka.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle potřeb dítěte.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Kádinkou, stříkačkou, nasogastr. sondou, hadičkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Zdeňka Pazderová – staniční sestra novorozeneckého oddělení
Telefon: 469 653 454

[mapa krajů] [seznam nemocnic]