[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 13.11.2007
Nemocnice: Nemocnice v Ústí nad Orlicí
Oddělení: Dětské
Adresa: Čs. armády 1076, 562  18  Ústí nad Orlicí
Telefon: 465 710 314
Mobilní telefon: 602 405 646
E-mail: ludek.ryba@uo.hospital.cz
WWW:www.nemocnice.czechian.net
Věkové rozmezí pacientů: 0-18 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 36
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 20
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 0
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? 0
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Všude.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne – pouze v období epidemií malým sourozencům návštěvy nedoporučujeme, ale nezakazujeme.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Na oddělení je speciální škola a mateřská školka.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano. Zdravotnický personál a herní specialisté.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? Přijatý rodič kdykoliv.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Po domluvě s ošetřujícím lékařem.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Tlačítkem signalizace.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na oddělení.
Kolik za co platí? Doprovod dítěte nad 6 let (pokud se nejedná o chronicky nemocné nebo hendikepované dítě) 300,- Kč/den bez jídla, pokud chce i stravu + 130,- Kč/den.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Nejsou nepřijatí rodiče.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) MUDr. Luděk Ryba – primář oddělení, Lenka Doležalová – staniční sestra JIP
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]