[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 9.1.2008
Nemocnice: Svitavská nemocnice a.s.
Oddělení: Dětské
Adresa: Kollárova 7, 568 02  Svitavy
Telefon: 461 569 343
Mobilní telefon: 0
E-mail: maly@nemsy.cz
WWW:www.nemsy.cz
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 30
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 9
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Neomezeně.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokojích dětí, v učebně, v herně.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano, přímo z oddělení nebo tel. automat na chodbě nemocnice.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Učitelka MŠ, ZŠ, sestry o víkendech.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano, sestry a učitelky MŠ, ZŠ vzhledem k věku dítěte.
Kolik hodin denně má ke svému dítěti přístup přijatý a nepřijatý rodič? Přijatý – vždy s dítětem na pokoji, nepřijatý neomezeně, doprovod se i střídá.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Zvukovou signalizací.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? Nad 6 let dle sazebníku nemocnice 450,- Kč.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Rozkládací křeslo v herně na oddělení. Stravování v bufetu v nemocnici.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? Ano – v kuchyňce pro rodiče na oddělení vybavená mikrovlnou troubou, lednicí, nádobím, rychlovarnou konvicí.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Marie Švábová – staniční sestra dětského oddělení
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Při odmítnutí hospitalizace s dítětem (tj. platby) možnost pobytu celodenně u lůžka zdarma, jen na noc domů.
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]