[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 15.11. 2007
Nemocnice: Litomyšlská nemocnice a.s.
Oddělení: Oddělení dětí a dorostu
Adresa: J.E.Purkyně 652, 570  01  Litomyšl
Telefon: 461 655 263 (oddělení) 461 655 251 (vrchní sestra)
Mobilní telefon: 0
E-mail: jana.nechvilova@nemocnice.cz
WWW:www.nemocnice.lit.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0 (novorozenci viz speciální dotazník) - 19 let
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 23
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 11 - 13
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ne.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 0
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ne.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? V jídelním koutě.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne, ale přihlíží se k onemocnění dítěte.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano, z mobilního telefonu, který nám věnovala Nadace Klaun dětem ve spolupráci s O2.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? Televize na pokojích, video, počítač v herně spolu s hračkami.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano, sloužící sestra a herní terapeut, lékař.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? V denních hodinách neomezeně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? V denních hodinách neomezeně.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Zvonkem nebo telefonem, který mu zapůjčí sestra.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? 28,-Kč/den za nadstandardní vybavení oddělení.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Ubytování si musí eventuelně zajistit sami, stravování je možno v areálu nemocnice.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Nechvílová Jana - vrchní sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
0
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]