[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 10.1. 2008
Nemocnice: Nemocnice Chrudim
Oddělení: Dětské oddělení
Adresa: Václavská 570, 537  27  Chrudim
Telefon: 469 653 467
Mobilní telefon:0
E-mail: kasal@hospital.chrudim.cz
WWW:www.hospital.chrudim.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0-18
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 33
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 12
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Návštěvní hodiny bez omezení.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? 0
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? 0
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Pokoj dítěte nebo herna.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? Ne.
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? MŠ, ZŠ. Herna – volně přístupný počítač.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano – herní poradce - fotografie.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup přijatý rodič? S dítětem na pokoji neomezeně.
Kolik hodin denně má k dítěti volný přístup nepřijatý rodič? Dle domluvy.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Je na dohled sestry.
Kde je přijatý rodič ubytován? Na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? Do 6 let věku dle stávajících předpisů, nad 6 let přijetí 188,-Kč denně.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Nemohou být ubytováni, strava – kantýna, blízký obchod potravin.
Mají rodiče možnost uvařit si a oddělení čaj nebo kávu? Ano.
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Hana Vašíčková – staniční sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]