[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 12.11.2007
Nemocnice: Okresní nemocnice Strakonice
Oddělení: Oddělení šestinedělí Gynekologicko - porodnického odd.
Adresa: Radomyšlská 336, 386  01  Strakonice
Počet lůžek pro děti: 19
Počet lůžek pro maminky: 17
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Výhradně.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Všem.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Neplatí.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Není třeba.
Kde a za jakých podmínek? 0
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ano.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Vlastní sociální zařízení, možnost společného ubytování otce, TV, rychlovarná konvice, lednice, novorozenecká váha, výběr ze 4 jídel, prodloužené návštěvy, neomezený počet plen a vložek. O nadstandardu se informují u privátního gynekologa, na internetu a při příjmu na porodní sál. Platba: 500,- Kč/noc, partner 200,- Kč/noc.
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Ano - viz výše.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, je přeloženo na vyšší pracoviště.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? 0
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Denně lékařem při vizitě, ev. dle stavu.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Po domluvě kdykoliv, návštěvní hodiny 12:00 - 17:00, přímý příbuzný může miminko navštívit na pokoji, ostatní v návštěvní místnosti.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
0
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Pokud to klinický stav dítěte dovolí, provedeme první přiložení před překladem dítěte.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Dle vlastní potřeby.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Alternativně - stříkačkou
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Dana Malá - vrchní sestra
Telefon: 383 314 148

[mapa krajů] [seznam nemocnic]