[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 13.11.2007
Nemocnice: Nemocnice České Budějovice a.s.
Oddělení: Neonatologické oddělení (samostatné oddělení s porodnickou částí ženského oddělení tvoří Regionální perinatologické centrum).
Adresa: B. Němcové 54, 370 87  České Budějovice
Počet lůžek pro děti: 85
Počet lůžek pro maminky: 21
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Jak pro zdravé, tak nemocné novorozence samozřejmost.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? Pro 35 zdravých (fyziologických novorozenců), 21 nemocných a nedonošených novorozenců.
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? Standardní služba.
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Nad výše uvedené ještě podle možnosti na ženském oddělení nemocnice.
Kde a za jakých podmínek? 1 - 3 lůžkové pokoje s vlastním hygienickým zázemím.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? 3 pokoje na stanici pro fyziologické novorozence (pro maminky jednolůžkové).
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? Nadstandardní pokoje - obsazení matkami organizuje stanice šestinedělí 387  874  421
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
Teoreticky v omezené míře ano, zatím nemáme ze strany veřejnosti tyto požadavky.
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Ano, je to jedna z hlavních zásad naší péče. Omezením je pouze nezájem matky, nebo její zdravotní stav.
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Jsme oddělení, které poskytuje vysoce specializovanou péči včetně resuscitační. Respektujeme přání rodičů.
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Kromě výše uvedeného (trvalý kontakt se zdravým i nemocným novorozencem) zatím nic. Na nadstandardních pokojích se platí podle vybavení 400,- Kč - 600,- Kč na den. Je samozřejmě možný výběr z několika jídel.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Zásadně lékařem neonatologického oddělení nejpozději do 2 hodin po porodu. Zdravé novorozence vyšetřuje lékař na porodním sále za přítomnosti maminek a jejich doprovodu. Při té příležitosti dostanou podrobnou informaci a mají možnost přímé komunikace s tímto lékařem, včetně dotazů. U novorozenců vyžadujících po porodu ošetřování na resuscitační, intenzívní nebo intermediární péči mají rodiče samozřejmě v denních hodinách prakticky neomezený přístup. Matku po přijetí na tyto úseky péče informuje zásadně ošetřující lékař konkrétního úseku a to nejpozději do 2 hodin po porodu.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Je-li u porodu po celé 2 hodiny pobytu matky s dítětem na porodním sále. I po císařském řezu se může účastnit prvního vyšetření dítěte. Pokud jde o úseky specializované péče pak od 11:00 do 17:00. Je třeba zdůraznit, že i mimo tuto dobu nejsme nijak striktní. Neomezujeme ani přístup ostatních příbuzných, včetně sourozenců a to i na úseky RES a JIP.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ano, je to jedna ze základních součástí specializované péče. Kolostrum podáváme již od prvních hodin života ihned po odstříkání matkou.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Motivace a podpora maminek, časný kontakt s dítětem včetně dětí těžce nedonošených a závažně nemocných, všechny formy kontaktu matka dítě včetně např. klokanění u dětí na intenzívní péči jakmile se stav dítěte stabilizuje. Inkubátor, infuse, ventilační podpora apod. nejsou důvodem k omezení tohoto kontaktu. Odsávání kolostra, odsávání mateřského mléka, stimulační přikládání k prsu u dětí živených sondou apod.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Samozřejmě respektujeme individuální potřeby dítěte.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Ano, pokud si to přeje a nebrání jí v tom zdravotní stav.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Nejen to, ale součástí oddělení je Banka mateřského mléka, která měsíčně zpracuje několik stovek litrů mateřského mléka od dárkyň.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Protože ošetřujeme i novorozence nejnižších váhových skupin, používáme speciální postupy. Zásadně nepodáváme dětem jako krátkodobý dokrm žádnou formuli, jen pokud matka neodstříkává vlastní mléko používáme mléko z výše uvedené Banky MM ! Týká se to i úseku pro fyziologické novorozence. Zásadně také nedokrmujeme glukozou, čajem apod. Pokud matka nechce, nebo nemůže kojit, převedeme děti na umělé mléko až před propuštěním. Speciální postupy u dětí, které ještě nemohou být kojeny i když matka udržuje laktaci (těžce a extrémně nedonošené) zahrnují různé strategie výživy sondou a alternativní techniky. Nikdy ne savičkou. Savičku dostanou až když se ukáže, že matka není schopna kojit. Je nutné připomenout, že ošetříme ročně kolem 100 dětí porodní váhy pod 1500g. 50-60% těchto dětí odchází domů plně kojeno.
Prostor pro poznámky: Jsme jedním z 12 pracovišť ČR poskytujících péči o novorozence na nejvyšší dostupné úrovni (III.stupeň péče o novorozence). Jde nejen o nedonošené, ale i nemocné novorozence, novorozence se závažnými VVV a novorozence vyžadujícími zákrok chirurgických oborů. Oddělení má 88 zaměstnanců z toho 14 lékařů včetně neonatologů specialistů a disponujeme také stabilizovaným ošetřovatelským týmem, včetně několika desítek sester specialistek v novorozenecké intenzívní a resuscitační péči. Jako samostatné, specializované oddělení fungujeme již 24 let. Navzdory vysoké specializaci nezapomínáme na péči o fyziologické novorozence, která je jednou z našich priorit. Ročně pečujeme zhruba o 2500 novorozenců z naší porodnice a dalších několik stovek přijatých z domova, nebo z jiných pracovišť naší spádové oblasti, kterou tvoří Jihočeský kraj a část kraje Vysočina.
Dotazník vyplnil(a): prim.MUDr. Milan Hanzl – primář oddělení
Telefon: 387 875 701

[mapa krajů] [seznam nemocnic]